--45132

14 Травня, 2024

реклама

Минулі часи в польській мові: вивчення та використання в повсякденному житті

Автор: Реклама

Вивчення та використання минулих часів у польській мові може бути досить не легким завданням. Цей факт підтвердить кожен професійний репетитор з польської мови. Однак ми спробуємо розібратися з основними аспектами минулого часу цієї мови. З нашою допомогою ви зможете не тільки вивчити граматику та лексику, а й застосувати їх у повсякденному спілкуванні на практиці.

Основні види минулого часу

Польська мова має два основних способи вираження подій у минулому.

 1. Простий минулий час (czas przeszły niedokonany) – використовується, коли йдеться мова про тривалі, повторювані або незакінчені дії в минулому. Він утворюється від недоконаних дієслів (czasowniki niedokonane):
 • «Wczoraj czytałem książkę» (Вчора я читав книгу).
 • «Chodziłem do szkoły przez dziesięć lat» (Я ходив до школи десять років).
 • «Ptaki śpiewały w ogrodzie» (Птахи співали в саду).
 1. Минулий доконаний час (czas przeszły dokonany) – вживається, коли говориться про одноразові дії, які завершилися в минулому. Форма часу утворюється від доконаних дієслів (czasowniki dokonane):
 • «Wczoraj zamknąłem drzwi» (Вчора я зачинив двері).
 • «Napisałem list do przyjaciela» (Я написав листа другу).
 • «Ona wypiła szklankę mleka» (Вона випила склянку молока).

Недоконані дієслова

Утворення форм польських дієслів минулого часу відбувається за наступною формулою: основа інфінітива (виключаючи «-ć») + суфікс минулого часу «ł/l» + закінчення, що вказує на рід* + закінчення, що вказує на особу та число.

*Мається на увазі:

 • ч. р. – «–e»;
 • ж. р. – «–а»;
 • особова форма – «-i»;
 • не особова форма ч. р. – «-y».

Розглянемо, як утворюються минулі часи на прикладі дієслова «pisać» (писати).

ОсобаОднинаМножина
Ч. р.Ж. р.С. р.Ч. р. особова формаЧ. р. не особова форма
першаpisałempisałampisaliśmypisałyśmy
другаpisałeśpisałaśpisaliściepisałyście
третяpisałpisałapisałopisalipisały

Польське слово «być» (бути) на відміну від теперішнього часу, у минулій формі відмінюється за загальними правилами.

ОсобаОднинаМножина
Ч. р.Ж. р.С. р.Ч. р. особова формаЧ. р. не особова форма
першаbyłembyłambyliśmybyłyśmy
другаbyłeśbyłaśbyliściebyłyście
третяbyłbyłabyłobylibyły

Крім того, у минулому часі дієслова, що закінчуються на «-eć», на приголосні «-ść/-c» та «–ąć», утворюються особливим чином. У цих формах відбуваються зміни голосних та приголосних звуків. Дієслово з закінченням «-iść» утворює форми від іншої основи, а не від інфінітива.

Для дієслів з «–eć» голосна «e» змінюється на «a» у всіх формах, окрім особово-чоловічих. Приклад: «szumieć» (шуміти) – «szumiłam» (шуміла).

В більшості дієслів , що мають в кінці «–еść», голосна «е» чергується з «о» або «а» – також окрім особово-чоловічих форм. Приклад: «rozumieć» (розуміти) – «rozumiał» (зрозумів).

Дієслова, що закінчуються на «–ąć» («marznąć» – мерзнути) у формах ч. р. однини перед суфіксом минулого часу пишуться з «ą» (звук вимовляється як голосний звук «o»), а в інших формах на його місці вживається «ę» (вимовляється як «е»).

Особливості формування та використання

Минулий час у польській мові, як і в німецькій, має свої особливості. У формах першої та другої особи множинного числа дієслів минулого часу наголос падає не на передостанній склад, а на корінь слова: «pisaliśmy», «pisałyście».

Звук «ł» в кінці слова після приголосної не вимовляється: «niósł» вимовляється як [n’us]. Однак часто від носіїв польської мови можна почути «ł» в кінці слова. Наприклад, звук «ł» може бути вимовлений як [w] або [u] в залежності від контексту. Те ж саме стосується літери «ę», яка на кінці слова повинна вимовлятися як звичайне «e». Зазвичай більшість носіїв польської мови забувають про це, що може призвести до непорозумінь з тими, хто тільки починає вивчати мову.

При утворенні дієслів з «–ną/nę» суфікс може зберігатися або зникнути. Такі слова краще запам’ятовувати або перевіряти у словнику. Наприклад: «dokonać» – «dokonał» (доробити – він доробив); «rosnąć» – «rósł» (рости – він ріс).

Доконані дієслова

У польській мові минулий доконаний час утворюється кількома способами:

 • за допомогою префіксів «na-, do-, prze-, z-, za-, po-, u-, wy-»;
 • використовуючи суфікси «-i-, -y-, -a-, -ną-»;
 • завдяки змінам в основі дієслова.

Візьмемо дієслово «pisać» (писати) в минулому часі недоконаного виду: «pisałem» (я писав). В цій формі слово означає незавершену дію, що тривала протягом якогось часу. Додаючи до нього префікс «na–», отримуємо дієслово доконаного виду: «napisałem» (я написав). Дієслово вказує на те, що дія завершилася до моменту спілкування. Приклади використання:

 • «Marta pisała list do przyjaciółki» (Марта писала листа подрузі) – «Marta napisała list do przyjaciółki» (Марта написала листа подрузі);
 • «Monika budowała domek z klocków» (Моніка будувала будиночок з кубиків) – «Monika pobudowała domek z klocków» (Моніка побудувала будиночок з кубиків.

Розуміння особливостей утворення дієслів та регулярна практика допоможуть вільно спілкуватися польською мовою та більш грамотно описувати події минулого.

Реклама

Реклама

читати наступне